En 43-årig man besökte en läkarmottagning för hälsokontroll på arbetsgivarens bekostnad. Vid besöket uppmättes blodtrycket till 200/120 mm Hg. Vid hälsokontrollen föregående år hade blodrycket varit normalt. Läkaren bokade in patienten för en 24-timmarsregistrering två veckor senare. Efter cirka tre veckor kommer mätningen verkligen till stånd och visar genomgående högt blodtryck, och blodtryckssänkande läkemedel sätts genast in. Uppföljning per telefon gjordes efter en knapp vecka, och ett återbesök bokas in ytterligare två veckor senare. Under tiden får patienten en stroke.

Patienten har tillsammans med sin hustru anmält läkaren till Ansvarsnämnden för fel i vården. Förutom att de anser att läkaren borde diskuterat sjukskrivning för att få ner blodtrycket anser de att åtgärder borde vidtagits omedelbart då det höga blodtrycket registrerats. Paret får på den sistnämnda punkten medhåll från Ansvarsnämnden, som anser att en 24-timmarsmätning borde gjorts skyndsamt och att två veckor var en för lång tid att vänta på detta. Nämnden anser att blodtrycket borde kontrollerats igen redan någon dag efter första mätning för ställningstagande till medicinering eller akutremiss till sjukhus. Om inte annat borde resultatet av 24-timmarsregistreringen inneburit akutremiss till sjukhus. Ansvarsnämnden anser att läkaren brustit i sin handläggning och tilldelar honom en erinran.