En äldre kvinna blir biten i handen av sin katt. Eftersom hon ändå har tid på vårdcentralen två dagar senare i ett annat ärende avvaktar hon till dess att söka vård för bettet.
På vårdcentralen träffar hon i första hand distriktssköterskan för att få hjälp med ett sår på benet men passar alltså också på att fråga om kattbettet. Handen är nu mycket svullen och tydligt rodnad. Sköterskan låter en distriktsläkare titta på bettet. Läkaren bedömer att det rör sig om en stafylokockinfektion och ordinerar flukloxacillin. Nio dagar senare återkommer patienten utan att någon förbättring skett, tvärtom bedömer distriktsläkaren att svullnaden har tilltagit så pass att extensorsenor inte kan ses. Läkaren antar att patienten fått en infektion i senskidor på handryggen och remitterar akut till sjukhus där hon opereras med anledning av sen- och ledinfektion. Patienten har anmält distriktsläkaren till Ansvarsnämnden för fel i vården. Hon anser att läkaren undersökt såväl kattbettet som såret på benet alltför hastigt och alltså dragit fel slutsats vid första besöket.

Distriktsläkaren bestrider att han handlat fel och menar att en femminuterskonsultation var fullt tillräcklig för att göra en bedömning av symtomen. Patienten anser också att det gick för lång tid, nio dagar, till besök nummer två, men läkaren menar att det var överenskommet att patienten själv skulle höra av sig vid utebliven förbättring.
Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att lednära kattbett ska behandlas med stor respekt eftersom infektionsrisken är mycket stor, i synnerhet på handen. Det är viktigt att rikta in terapin mot bakterien Pasteurella. En infektion med den bakterien har ofta ett snabbt symtomförlopp.

Ansvarsnämnden kritiserar distriktsläkaren för att ha gjort en undermålig undersökning eftersom journalen saknar funktionsstatus. Flukloxacillin är overksamt vid en Pasteurellainfektion och enligt nämnden direkt olämpligt. Dessutom borde distriktsläkaren ordnat med uppföljning inom en eller ett par dagar för att följa förloppet. Ansvarsnämnden ger distriktsläkaren en varning.Mjau!