En patient som en månad tidigare brutit foten, fått den opererad och gipsad sökte jourcentralen för andningsbesvär och ont i bröstet.
Röntgen visade vätska i vänster lungsäck. CRP 61 mg/l. Läkaren antog att patienten drabbats av influensa och satte in antibiotika samt uppmanade patienten att höra av sig om han inte blev bättre eller rent av försämrades.

Vid ett planerat besök hos sin husläkare en vecka senare var patienten lätt subfebril, hade högre CRP än tidigare och kände obehag från insidan av vänster lår. Husläkaren misstänkte lungemboli, något som bekräftades efter vidareremittering.
Patienten har anmält läkaren på jourcentralen till Ansvarsnämnden för att ha ställt fel diagnos. Läkaren bestrider att hon handlat fel och står fast vid att inget talade för lungemboli då hon träffade patienten.

Ansvarsnämnden håller inte med utan menar att patientens anamnes med gipsad fot, andfåddhet och pleurit skulle föranlett en akut remiss för bedömning utifrån frågeställningen lungemboli.
Ansvarsnämnden noterar att läkaren inte ens övervägt lungemboli och påpekar dessutom att antibiotikabehandling är omotiverad vid influensa. Läkaren får en varning.