En kvinna i femtioårsåldern kom i ambulans till sjukhuset eftersom hon under ett halvt dygn har de haft återkommande smärtor i vänster sida av bröstkorgen och upp mot käkarna. Hon lades in på intensivvårdsavdelning för utredning och övervakning. EKG visade inga tecken på myokardischemi. Vid morgonronden dagen därpå noterade överläkaren ett systoliskt blåsljud på hjärtat. En kardiolog utförde en ekokardiografi och fann aortainsufficiens och vätska i hjärtsäcken. Men eftersom överläkaren bedömde patientens allmäntillstånd som gott så skrevs hon hem. Datortomografi av aorta planerades inom kort.
Tre dagar senare, utan att ännu ha blivit kallad till skiktröntgen, dog patienten hastigt i hemmet. Obduktionen visade dissekerande aortaaneurysm.

Patientens make har anmält överläkaren till Ansvarsnämnden. Han tycker att man i stället för att skicka hem patienten i väntan på datortomografi borde gjort en noggrannare utredning. Anmälaren håller heller inte med om att patientens allmäntillstånd skulle ha varit gott när hon skrevs ut.
Överläkaren vidhåller i sitt yttrande att patientens tillstånd var så pass bra när hon skrevs ut att det inte fanns anledning att misstänka ett dissekerande aortaaneurysm.
Ansvarsnämnden anser att överläkaren inledningsvis agerade korrekt som först undersökte patienten med hjärtinfarkt i åtanke. När den diagnosen uteslutits är det brukligt att, med det slags smärthistoria patienten beskrivit, undersöka om det föreligger dissektion i aorta, skriver nämnden. Det faktum att aortainsufficiens påvisades och vätska i hjärtsäcken konstaterades indikerade att patienten led av dissektion i aorta och överläkaren borde sett till att patienten akut undersökts med datortomografi. Överläkaren får en varning.

Ärendet är också anmält enligt Lex Maria. Även Socialstyrelsen är kritisk till överläkarens handläggning men menar att för den patientsäkerhet styrelsen har att bevaka utgör inte individrelaterad påföljd någon effektiv åtgärd i det här fallet. I stället menar Socialstyrelsen att det finns behov av rutiner för handläggning av liknande patientfall; dessutom behövs uppdatering av kunskaper.