I vilken omfattning har en anhörig rätt att påverka eller till och med bestämma vad som ska göras i behandlingssituationen? Vem äger rätten att fatta beslut om huruvida livsuppehållande behandling ska sättas in?
Det är frågeställningar som Elisabeth Bergström, vice chefsåklagare vid Södertörns åklagarkammare, har vänt sig till Socialstyrelsen med. Bakgrunden är en polisanmälan där tre gastromedicinare anklagas för vållande till annans död efter att ha avstått från hjärt–lung­räddning på en 77-årig multisjuk man i samband med hjärtstopp. De anhöriga var inte närvarande och blev efter dödsbeskedet mycket besvikna då de uppfattade att man hade kommit överens om att sätta in alla tänkbara åtgärder för att rädda mannens liv vid ett eventuellt hjärtstopp.
Elisabeth Bergström säger att hon alltid vänder sig till Socialstyrelsen i liknande fall, det är inget hon har börjat med nu och hon bara skrattar åt frågan om hon låtit sig påverkas av kritiken mot åklagaren som hanterar Astrid Lindgren-fallet. I Södertörns åklagarkammares upptagningsområde finns stora vårdinrättningar som Karolinska Universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus och Handens Närsjukhus, så polisanmälningar från patienter eller anhöriga som anser att händelser och misstag i vården varit brottsliga är inte helt ovanliga. Elisabeth Bergström uppskattar att hon hanterar ungefär 20 sådana fall om året, men hon kan inte påminna sig att något någonsin lett till åtal.

I Patientsäkerhetsutredningen, som presenterades i december, fanns ett förslag om ett tillägg i förundersökningskungörelsen som skulle innebära att en utredning från Socialstyrelsen måste inhämtas om beslut fattas att inleda förundersökning om en händelse som inträffat i hälso-och sjukvården.
Det tycker Elisabeth Bergström är ett bra förslag.
– Det är ju där sakkunskapen finns. Vi kan ta reda på hur till exempel en operation gjordes, men vi kan ju aldrig veta om det är det enda sättet. Det är samma sak med bränder. Vi kontaktar alltid brandmyndigheten för ett yttrande om spridningsrisken för det kan vi själva inte veta något om.

I fallet med de tre gastromedicinarna har en förundersökning formellt inletts och åklagaren har skickat polisanmälan samt den specifika frågeställningen till Socialstyrelsen för bedömning. Innan Socialstyrelsen svarar vidtar åklagaren inga ytterligare utredande åtgärder.

De anhöriga till den aktuella patienten har också gjort en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Där är ärendet ännu inte avgjort.