En patient drabbades av hjärtstopp efter en operation. Akutlarm gjordes via sjukhusets telefonväxel och medicinjouren samt sjuksköterska från akuten anslöt för bistånd vid hjärt­–lungräddning. Anestesijouren infann sig dock inte och nytt larm utgick utan reslutat. Personalen gjorde då en vanlig sökning efter anestesijouren. Under tiden dog patienten. En sköterska och en väktare gick till jourrummet och knackade på. Då man inte fick svar låste väktaren upp dörren. Där låg anestesijouren och sov med öronproppar. Sökaren låg på bordet bredvid och displayen indikerade de nummer som man nyss sökt honom från.
Socialstyrelsen har anmält anestesijouren till Ansvarsnämnden för fel i vården och påpekar att den som har jourtjänstgöring måste vara nåbar under hela jourpasset. Enligt Socialstyrelsen föreligger inga omständigheter som kan ursäkta det begångna felet.
Ansvarsnämnden antar att utgången för patienten knappast hade kunnat påverkas av anestesijourens närvaro men hävdar ändå att han utgjort en risk för patientsäkerheten i vid bemärkelse då han gjort sig otillgänglig.
Vidare skriver Ansvarsnämnden »att göra sig otillgänglig under jourtjänstgöring är dessutom att jämställa med olovlig frånvaro och saknar därmed samband med själva utövningen av yrket«, varför det inte finns något stöd för åtgärder i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Anmälan lämnas utan åtgärd.
Nämnden var emellertid inte enig i sitt beslut. Läkaren Ewa Lundgren menade att anestesijouren genom att uppsåtligen göra sig otillgänglig under sin jourtjänstgöring har äventyrat patientsäkerheten och bör tilldelas en varning.
(HSAN 1449/08)