Regeringsrätten har beslutat att det var fel av kammarrätten att inte ta upp ett fall som gällde en läkare som föreskrivits prövotid av HSAN då han använt sig av homeopati (se LT nr 20/2009).
Läkaren överklagade prövotidsbeslutet till länsrätten, som slog fast HSAN:s beslut. Detta överklagades till kammarrätten som dock inte gav prövningstillstånd i ärendet. Läkaren överklagade det till Regeringsrätten.
Nu har Regeringsrätten beslutat att läkarens överklagande till kammarrätten ska prövas. Regeringsrätten skriver i sitt beslut att »frågor om och när det är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet eller på annan grund god­tagbart för en läkare att använda sig av alternativmedicinska medel« är otillräckligt belysta i rättspraxis.
Dessutom finns inte några avgöranden som närmare belyser förutsättningarna för att föreskriva prövotid för en legitimerad yrkesutövare.
Enligt Regeringsrätten är det av vikt för ledningen av rättstillämpning att dessa frågor prövas.
Socialstyrelsen har också i ett yttrande uttryckt sig positiv till att ärendet prövas men »bestrider ändring i sak«.