Utan att undersöka det skadade fingrets känsel och rörlighet sydde AT-läkaren ihop såret. Det visade sig senare att patienten hade såväl en nerv- som en senskada.
Patienten har anmält AT-läkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
AT-läkaren bestrider att han handlat felaktigt och anför bland annat att såret var rent och ytligt och tycker att det inte fanns anledning att misstänka senskada. HSAN skriver dock i sitt yttrande att handskador kan vara komplicerade och kräver noggrann undersökning av bland annat känsel och rörlighet. Detta betecknar HSAN som elementära kunskaper, som lärs ut redan under utbildningen. Med tanke på sin obefintliga erfarenhet av liknande skador anser HSAN att AT-läkaren borde varit mer grundlig i sin undersökning samt att han vid behov borde ha konsulterat sin handledare. HSAN:s uppfattning är att AT-läkarens handläggning av patienten varit synnerligen bristande och tilldelar honom en varning.