Han vill betona att det inte är alltid som ögonstatus ger svaret på vad som kan vara orsaken till en nedgång i syn­skärpa.
Därför är det enligt Klas Göran Brege viktigt att inte släppa en patient med nytillkommen synnedsättning men till synes normalt ögonstatus.
– Det finns goda undersökningsmöjligheter som bör användas för att utreda en oförklarad synnedsättning. Och lås dig inte vid en uteslutningsdiagnos från början.

Klas Göran Brege påpekar att det självklart inte alltid går att ställa en dia­gnos direkt, men att det är viktigt att starta en utredning eller åtminstone boka in ett återbesök för ny bedömning.
Nedan finns fyra HSAN-anmälningar mot ögonläkare som alla har det gemensamt att de inte gick vidare med utredning, alls eller tillräckligt snabbt.

Klas Göran Brege menar att det kan handla om en bristande respekt för eller reaktion på konstaterad funktionsnedsättning och sammanfattar:
– Allt syns inte i ögat! Synorganet är mer komplext än så.