Som läkare är det viktigt att veta att varje finger har två böjsenor, en djupare och en ytlig, som måste undersökas var och en för sig.
– Det är ganska vanligt att man missar, säger Richard Wallensten, sakkunnig i ortopedi hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Här refereras tre HSAN-ärenden där läkaren inte varit tillräckligt noggrann i sin undersökning av händer och fingrar. Dessutom serveras läsning om extensor pollicis brevis, som ofta löper i ett separat senfack inuti första dorsala senfacket. Nödvändig kunskap för att operera de Quervains sjukdom med tillfredsställande resultat.