Under flera år har anmälningarna till HSAN ökat. I början av 2000-talet gjordes runt 3 000 anmälningar varje år, 2008 anmäldes 4 624 ärenden.
– Folk vet numera vad de har för rättigheter och de gör rätt i att utkräva dem. Det är ingen konstig utveckling, den hör ihop med hela samhällsutvecklingen, jag tror att den kommer att fortsätta, säger Aud Sjökvist.

Anmälningarna från Socialstyrelsen har dock minskat under många år. För drygt tio år sedan utgjorde anmälningarna från Socialstyrelsen cirka 7 procent av alla anmälningar till HSAN. I fjol var de bara knappt 2 procent. Främst är det Socialstyrelsens anmälningar om disciplinpåföljd som minskat drastiskt, från 164 stycken 1998 till 20 stycken tio år senare.
Av de 4 624 ärenden som anmäldes till HSAN 2008 prövades 495 i sak av nämnden. Resten, 90 procent, avgjordes genom ordförandebeslut, något som ökat de senaste åren.
Nästan en tredjedel av ordförandebesluten gäller avvisningar. Om till exempel en anmälan kommer in för sent i förhållande till preskriptionstiden eller om anmälaren haft anmärkningar på sådant som HSAN inte kan pröva så fattas ett beslut att avvisa ärendet.
De 495 ärenden som 2008 prövades av nämnden ledde till 303 disciplinpåföljder. Av dessa gällde 237 läkare. Det är vanligare att en anmäld yrkesutövare får en erinran än en varning.
– Att det inte är så många anmälningar som leder till någon disciplinpåföljd tror jag beror på att vi inte kan utreda händelser, säger Aud Sjökvist och fortsätter:
– Det är inte så lätt att vara part här och peka ut vem det är som har gjort ett fel. Om man har blivit opererad och det har gått snett och så kanske man tror att det är operatören som gjort fel men i själva verket var det någon på röntgenavdelningen som gjorde ett misstag. Det vet ju sällan patienten och HSAN kan inte enligt gällande lagstiftning i det läget rikta in sig mot röntgen även om vi anar att det är där man har ett problem.

Aud Sjökvist säger att det är frustrerande att inte kunna utreda en ansvarig om inte patienten har pekat ut just vederbörande.
– Det har ändå begåtts ett misstag och då borde man få tillbaka den kunskapen i vården.
Förra året blev 10 läkare av med legitimationen (18 sjuksköterskor/barnmorskor, 6 tandläkare och 3 övriga) och 16 belades med prövotid (10 sjuksköterskor/barnmorskor och 1 tandläkare). Sex läkare och en tandläkare fick sin förskrivningsrätt begränsad.