En drygt 40-årig kvinna skulle förberedas för att genomgå behandling med äggdonation vid en klinik i ett grannland. En svensk gynekolog accepterade att ansvara för medicineringen i Sverige. Enligt skriftliga dokument från den utländska kliniken skulle kvinnan behandlas med mikroniserat progesteron 400 mg. Eftersom detta läkemedel inte finns upptaget i Fass ordinerade den svenska gynekologen i stället medroxiprogesteron 200 mgx2.

Misstaget uppdagades när patienten kom till den utländska kliniken för att utföra behandlingen. Processen avbröts.
Kvinnan har anmält den svenska gynekologen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för felaktig behandling. Gynekologen bestrider att han handlat felaktigt och skriver att den utländska kollegan inte tillräckligt tydligt hade uttryckt att behandlingen skulle utföras med naturligt progesteron och inte syntetiskt. Naturligt mikroniserat progesteron finns som nämnts inte upptaget i Fass men tillverkas av Apoteksbolaget. Gynekologen anser att han utifrån den information som fanns att tillgå har gjort sitt bästa för patienten.
Ansvarsnämnden skriver att medicinering vid äggdonation förutsätter specialkunskap och att gynekologen uppenbarligen inte haft tillräckliga kunskaper då han ersatt mikroniserat progesteron med medroxiprogesteron. Enligt Ansvarsnämnden har gynekologen inte fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen. Gynekologen får en erinran.