Läkartidningen gör ett urval och refererar ansvarsärenden utifrån de beslut som fattas i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Ibland skriver vi också om domar som ändrat ett beslut efter ett överklagande.
När Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har fattat ett beslut har parterna tre veckor på sig att överklaga till Länsrätten i Stockholms län. Det har de senaste åren skett efter drygt en fjärdedel av alla beslut. Enligt Bo Önneryd, jurist på HSAN, är det främst anmälarna som överklagar. Det är dock mycket sällan som länsrätten väljer att skärpa HSAN:s beslut, i fjol hände det inte en enda gång. Däremot mildrade länsrättens dom sammanlagt 86 av HSAN:s 4 754 avgjorda ärenden efter överklagande i fjol. Länsrättens domar kan i sin tur överklagas till Kammarrätten i Stockholm, och högs­ta instans är Regeringsrätten. Det kan ibland ta flera år innan ett ärende är slutgiltigt avgjort.