Alla beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är offentliga, och det är även i allmänhet anmälningarna. HSAN:s generaldirektör Aud Sjökvist säger att det är många som inte vet eller förstår att det är på det sättet. I en ny broschyr som precis tagits fram upprepas detta med offentligheten flera gånger för att de som skriver sin anmälan ska ha det i åtanke redan från början. Under hanteringen sedan är det den vanliga sjukhussekretessen som gäller, säger Aud Sjökvist.