Det sade Ulf H Fröberg, jurist och vd för Institutet för medicinsk rätt vid de medicin­rättsliga seminariedagarna i slutet av oktober.
– Genom att personalen följer regelverket så blir vården patientsäker, säger han och fortsätter:
– Om man känner till och kan följa till exempel läkemedelsförfattningen så blir vården patientsäker. Personalen slipper också må dåligt över fel som har begåtts och blivit föremål för prövning.
Ulf H Fröberg påpekar att det är personalens skyldighet att känna till regelverket, och han frågar retoriskt varför personal och ledning inte ser regelverket som ett stöd.
– Alldeles för många är alldeles för dåligt orienterade i regelverket. Det innebär att de själva lever farligt.
– »Jag har hört att«, eller »Så sa min chef«, är ett klent försvar att komma med om man blir föremål för prövning, säger Ulf H Fröberg.

Ett tips
– Lägg mer tid på kommunikation och minska därmed risken att bli anmäld till HSAN!
Sagt av Aud Sjökvist, generaldirektör för HSAN, under de medicinrättsliga seminariedagarna i slutet av oktober.

Infektioner för miljoner
1,2 miljarder kronor. Det är vad vårdrelaterade infektioner beräknas kosta. Per år. Bara i Stockholms läns landsting.
Det berättade chefläkaren i Stockholms läns landsting, Henrik Almqvist, vid de medicinrättsliga seminariedagarna i slutet av oktober.