En 67-årig kvinna sökte sin vårdcentral efter ett halvårs hosta. Hon var inte förkyld och hade aldrig rökt, däremot blev hon numera andfådd vid ansträngning. Distriktsläkaren gjorde en lungauskultation men kunde inte höra något onormalt. Luftflöde – normalt – och blodtryck – 190/104 mm Hg – undersöktes. Ett allergitest utfördes också.
Ett återbesök bokades för uppföljning av blodtrycket och svar på allergitestet. Vid återbesöket en vecka senare var blodtrycket 160/90 mm Hg, allergitestet var negativt, blodvärden och CPR var normala. Patienten ville gå vidare med lungröntgen men fick inte medhåll av distriktsläkaren, däremot kom de överens om att en remiss skulle skickas för arbets-EKG på grund av hennes andfåddhet.
En och en halv månad senare sökte emellertid kvinnan akutmottagningen då hon inte längre orkade cykla till sitt arbete. Lungauskultationen som utfördes var fortfarande normal, men en lungröntgen visade vätska i lungsäcken. Patienten fortsatte försämras, och ytterligare utredning visade att hon drabbats av lungcancer.

Kvinnan har anmält distriktsläkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hon skriver att hon kände sig kränkt över att han inte tog hennes symtom på allvar utan i stället tolkade hennes oro som sammanhörande med förestående pensionering.
Distriktsläkaren bestrider att han handlat felaktigt. Hans förklaring till att inte skicka patienten till lungröntgen var att hon inte längre hostade vid uppföljningsbesöket, och remissen till arbets-EKG skrevs för att kunna utesluta kardiella sjukdomar. Den hosta som varit bedömde han som viros.

Ansvarsnämnden skriver i sitt beslut att lungcancer ofta inte ger några symtom förrän sjukdomen är långt gången och att den vanligaste anledning till lungcancer är rökning. Enligt HSAN låg det inte närmast till hands att misstänka just lungcancer, men distriktsläkaren borde ändå ordnat med en hjärt- och lungröntgen eftersom besvär från luftvägarna under så lång tid måste utredas ordentligt. HSAN noterar att distriktsläkaren inte tagit någon djupare anamnes av kvinnans sjukdom. Distriktsläkaren tilldelas en erinran.