Bristande kommunikation är en av de vanligaste orsakerna till tillbud och händelser i vården. SBAR:s syfte är att erbjuda en struktur för kommunikation. En fastställd struktur för hur kommunikationen och informationsöverföringen ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas, enligt Jon Ahlberg, en av Läkartidningens medicinska redaktörer och projektledare för arbetet med den svenska mallen.
Den nationella mallen för SBAR kommer att presenteras i samband med 5:e nationella konferensen om patient­säkerhet, som hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö den 2–3 februari.
SBAR står för situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. Modellen har tidigare beskrivits i Läkartidningen, se LT nr 26/2008, sidorna 1922-5.
Materialet, som kommer att kunna laddas hem från , består av en kortfattad bruksanvisning, ett SBAR-kort och en instruktionsfilm.
Nätverket för patientsäkerhet består av Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Sveriges Kommuner och landsting, Läkarförbundet, Vårdförbundet och Vårdföretagarna.