En drygt 60-årig kvinna sökte sjukhusets akutmottagning på grund av kräkningar och smärta i buken. Hon undersöktes av en kirurg som konstaterade att patienten hade ont när hon rörde sig samt att det ömmade till höger i buken. Temperaturen var 38,4 grader. Kirurgen fann ingen indikation på buksjukdom utan tolkade symtomen som muskelsmärta. Kvinnan skrevs ut med smärtstillande medicin.

Efter tio dagar återkom hon dock till akutmottagningen. Förutom tidigare symtom hade diarré och ännu lite mer feber tillkommit. Man fann nu en apelsinstor förändring nertill åt höger i buken. Patienten lades in, och efter röntgenundersökning konstaterades en appendicitabscess. Eftersom man inte lyckades dränera sattes antibiotika in. Kvinnan förbättrades av detta och kunde skrivas ut efter cirka en vecka.
Kvinnan har anmält kirurgen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för bristfällig undersökning och felaktig diagnos.
Kirurgen bestrider att han handlat felaktigt. Han skriver att han inte vet någon läkare som avsiktligt skickar hem en patient med övertygande symtomatologi på blindtarmsinflammation, »ej heller jag«. Kirurgens slutsats är att det inte förelåg misstanke om blindtarmsinflammation vid undersökningsstillfället.
Enigt HSAN framgår det emellertid av utredningen att kvinnan redan då hade symtom som är relativt typiska för appendicit: plötsligt påkommande buksmärta, kräkningar och feber. Kir­urgen borde därför ha gått vidare med laboratorieprov och eventuellt röntgen för att utesluta diagnosen.

Kirurgen skriver också i sitt yttrande att han alltid utför en rektalundersökning vid misstänkt buksjukdom, men eftersom det inte finns noterat i journalen kan han inte styrka det. Patienten uppger att ändtarmsundersökning inte gjordes. HSAN skriver att det inte går att utreda hur det förhöll sig med detta, då ord står mot ord.
Det fanns inget i anamnesen som talade för att kvinan hade skadat en muskel, varför HSAN betecknar det som anmärkningsvärt att kirurgen bedömde att det rörde sig om muskelsmärta.
HSAN anser att kirurgens felaktiga diagnos medförde en längre sjukhusvistelse för patienten på grund av abscessutvecklingen. Han får en varning.