Kvinnan har anmält gynekologen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Gynekologen beklagar det inträffade men bestrider att hon handlat felaktigt. Hon skriver att provsvaren visade på gränsvärden och att patientens klåda inte var uttalad och att det därför inte fanns indikation att skicka patienten till specialistmödravård.
HSAN skriver att patologiska levervärden är en indikation för utökad foster­övervakning och påpekar att hepatos ger en ökad risk för både sjuklighet och död för fostret. HSAN anser att levervärdena var klart förhöjda (nivåerna framgår inte av HSAN:s beslut) och därför borde gynekologen ordinerat uppföljning av dessa. Gynekologen får en varning.