En man i 60-årsåldern opererades för navelbråck på en privat klinik. Redan efter några timmar mådde han bra och skrevs ut. Efter ett par timmar i hemmet drabbades han emellertid av svåra smärtor i buken och återkom till mottagningen och den kirurg som opererat. Kirurgen antog att patientens smärta kom från en paralytisk ileus. Det var fredag eftermiddag men patienten lades in på den privata kliniken för observation, och kirurgen lovade att titta till honom nästa dag trots att det blivit helg. Patienten låg kvar fram till söndag lunch då han transporterades i ambulans till kirurgmottagningen på ett sjukhus. Där konstaterades att patienten hade nästan 40 graders feber och ett CRP på 527 mg/l. Han var också intorkad. Dator­tomografi visade fri gas och vätska i buken. Patienten opererades akut, och man fann en generell peritonit orsakad av tarmskada. Efterförloppet blev långdraget.
Patienten har anmält kirurgen vid den privata kliniken till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för felaktig behandling.

Kirurgen skriver att det inte fanns några tecken på peritonit ens på söndagens förmiddag. Han skriver att han inte varit varse att han skulle varit i närheten av tunntarmen vid operationen av navelbråcket. Hans uppfattning är ändå att perforationen av tunntarmen måste uppkommit genom termisk skada eftersom han vid ingreppet använde sig av diatermi för blodstillning i omentet.
HSAN skriver att en navelbråcksoperation i normalfallet inte brukar leda till kraftiga buksmärtor och allmän­påverkan. Det var därför rimligt med inläggning av patienten på fredagskvällen. Enligt journalen, som HSAN anser knapphändig, krävdes morfin för att dämpa patientens smärtor. Detta och patientens allmäntillstånd borde kirurgen redan på lördagen tolkat som en signal på att patienten drabbats av en komplikation. Eftersom den privata kliniken inte hade möjlighet till mer avancerad diagnostik i form av röntgen och laboratorieprov under helgen borde patienten redan på lördagen remitterats till sjukhus där sådana möjligheter fanns.
För sin underlåtenhet att vidta relevanta åtgärder och för sin underlåtenhet att journalföra handläggningen ordentligt tilldelas kirurgen en varning av HSAN.