För ett ­­­år sedan skrev Läkartidningen om ett fall där anhöriga till en döende man polisanmält tre läkare som avstått från hjärt–lungräddning på en 77-årig multisjuk man i samband med hjärtstopp för vållande till annans död (LT nr 17/09).
Elisabeth Bergström, vice chefsåklagare vid Södertörns åklagarkammare, inledde en förundersökning, dock utifrån brottsrubriceringen tjänstefel.
– Läkarna hade ju inte vållat patientens fel. Det jag utredde var om läkare får avstå från behandling mot de anhörigas vilja, säger Elisabeth Bergström.
Med den frågan vände sig åklagaren till Socialstyrelsen och fick då veta att ett sådant handlande inte kan betraktas som tjänstefel. I och med det avbröts förundersökningen eftersom inget brott fanns att utreda.
Läkarna anmäldes även till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd av de anhöriga. De ifrågasätter beslutet att inte sätta in återupplivande åtgärder och skriver att de känner sig lurade på mannens sista tid i livet. De tre läkarna bestrider alla att de handlat felaktigt men beklagar också att kommunikationen med familjen uppenbarligen har brustit.
HSAN delar läkarnas uppfattning att det inte var medicinskt motiverat att sätta in hjärt–lungräddning och lämnar anmälan utan åtgärd. (HSAN 0880/09)