Patienten tyckte därefter att det trots stora smärtor gick bättre och bättre att stödja på benet, ända tills han tolv dagar efter skadan hävde sig upp på tå. Då upplevde han hur det small till i benet och smärtan blev akut.
Skadan röntgades, och man upptäckte en spiralfraktur över skenbenet.
Patienten har anmält läkaren vid vårdcentralen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Läkaren bestrider att han har handlat felaktigt och anser att anamnes och status vid undersökningstillfället inte ingav misstanke om skelettskada eller fraktur. Bland annat anför han att patienten haft täckande benskydd, att inget »vridvåld« förekommit samt att patienten kunde dorsalflektera foten.
HSAN delar inte läkarens bedömningen utan anser att han, med anledning av traumat mot underbenet och svårigheterna att stödja på detsamma, borde misstänkt en fraktur och därför sett till att patienten röntgades. Läkaren får en erinran.