Läkartidningen blev kontaktad av Britt-Marie Persson, sektionschef för tillsynsavdelningen Region Sydöst, angående ett lex Maria-ärende som Läkartidningen skrev om i nr 41/2010. Hon skriver följande:
»Under rubriken ’Viktigt använda auktoriserad tolk’ i Läkartidningen nr 41 hänvisas till ett beslut av Socialstyrelsen den 1 oktober 2010. I beslutet anges att Socialstyrelsen anser att auktoriserad tolk ska användas i hälso- och sjukvården. Olyckligtvis har skrivningen avseende tolk felformulerats. Uttrycket auktoriserad tolk användes med avsikten att förtydliga att det i det aktuella fallet borde ha varit en professionell tolk, ingen anhörigtolk. I lagstiftningen finns inte ett krav på att auktoriserade tolkar ska användas i hälso- och sjukvården.
Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel som endast får användas av tolkar som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Man kan arbeta som tolk utan att vara auktoriserad.
Vi beklagar felformuleringen. Beslutet kommer att justeras.«