Söndagen den 17 oktober sände TV4:s Kalla Fakta ett kritiskt granskande reportage om den vård som Anna Lindh fick på Karolinska universitetssjukhuset efter det att hon knivskurits på NK den 10 september 2003. I programmet ifrågasattes den operationsmetod som kirurgerna använde i sina försök att rädda hennes liv. Förutom en anonym källa uttalar sig ingen från Karolinska universtitetssjukhuset i programmet. Däremot valde sjukhusledningen redan under TV-programmets researchperiod att vända sig till Socialstyrelsen för att få till stånd en objektiv granskning av fallet.
Nu har Socialstyrelsen beslutat att man verkligen kommer att ta upp ärendet trots att det är äldre än två år, något som normalt inte görs, men Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm hänvisar till det stora allmänintresset som finns för fallet .
– Jag har vänt mig till generaldirektörerna för de nordiska tillsynsmyndigheterna för att får deras hjälp att utse experter som kan granska journalhandlingar och begära in kompletterande information från personal som arbetade det aktuella dygnet, säger Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.
Han hoppas att granskningen ska vara klar senast i början av 2011 men påpekar att det beror på hur lång tid det tar att utse experter och vilken tid de behöver ha på sig.