Vid jultid förra året dog en sjuårig pojke på Astrid Lindgrens barnsjukhus i en ovanlig och komplicerad tumörsjukdom. Föräldrarna ansåg att behandlingen avslutats trots att pojkens liv skulle kunnat räddas. De gjorde en polisanmälan där de likställde en läkares beslut att inte sätta in bland annat respiratorbehandling med mord. Åklagare inledde en förundersökning om vållande till annans död och begärde in ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Från yttrandet framgår att man möjligtvis kunnat förlänga pojkens liv med någon eller högst några dagar med invasiv respiratorbehandling i kombination med inotropa läkemedel och dialys, men att barnet var utom bot och ingen åtgärd hade kunnat förhindra hans död. Åklagaren skriver i sitt beslut att lägga ner förundersökningen att inget har framkommit under utredningen som ger anledning att anta att någon begått brott som hör under allmänt åtal.
Föräldrarna anmälde också flera av de inblandade läkarna till HSAN, där fallet har vilat i avvaktan på resultatet av polisutredningen. Hinner inte HSAN handlägga ärendet före årsskiftet, då den nya patientsäkerhetslagen träder i kraft, tar Socialstyrelsen över handläggningen enligt den nya lagstiftningen.