En 63-årig kvinna fick en morgon akut huvudvärk, kräktes och kallsvettades. Maken körde henne till vårdcentralen, där hon undersöktes av allmänläkare A. Förutom att kvinnan då inte kunde vrida på huvudet och var palpationsöm i nacken bedömdes hon helt opåverkad. Allmänläkare A tolkade det hela som en akut försämring av tidigare känt diskbråck och ordinerade lättare analgetika. Under dagen sökte patienten åter kontakt med vårdcentralen via sjukvårdsupplysningen, men då det inte fanns några tider hänvisades hon till sjukhusets jourläkarcentral, där hon undersöktes sent på eftermiddagen av jourhavande distriktsläkare, allmänläkare B. Kvinnans illamående var nu borta, men i övrigt kvarstod symtomen och samma bedömning gjordes som på vårdcentralen. Kvinnan skickades hem och uppmanades söka sjukgymnast.
När maken vaknade på morgonen låg hustrun död bredvid honom. Obduktionen visade att patienten dött av en subaraknoidalblödning.
Maken har anmält de båda allmänläkarna till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att ha utfört bristfälliga undersökningar.
Båda allmänläkarna anser att de gjort adekvata undersökningar men att de på grund av det kända diskbråcket dragit fel slutsats. HSAN skriver att vid huvudvärk som debuterar plötsligt ska blödning alltid vara en differentialdiagnos som ska utredas, även om, som i det här fallet, patienten inte har sänkt medvetande och neurologisk undersökning är normal. HSAN påpekar också att en större blödning ofta föregås av en varningsblödning. HSAN anser att bristerna i allmänläkarnas handläggning varken är ringa eller ursäktliga. Båda får en varning.
Händelsen anmäldes också av vårdgivaren enligt lex Maria. Socialstyrelsen anser att kvinnan akut borde utretts vidare redan i samband med det första läkarbesöket. Socialstyrelsen skriver att ett oplanerat förnyat besök med de symtom som kvinnan uppvisade bör föranleda speciell uppmärksamhet. (Soc 9.3.1-144/2010)