En 26-årig kvinna sökte sjukhusets akutmottagning för svåra buksmärtor. En ST-läkare undersökte kvinnan och ställde arbetsdiagnosen distalt uretärkonkrement på vänster sida. Patienten fick smärtstillande läkemedel på plats och skickades hem. Några timmar senare sökte hon vård hos gynekolog, som konstaterade en cysta på vänster äggstock. Hela vänstra äggstocken opererades därefter bort.
Patienten har via ombud anmält ST-läkaren till Hälso- och sjukvårdens sjukvårdsnämnd. ST-läkaren har bestridit att han handlat felaktigt. HSAN skriver att vid akuta buksmärtor, i synnerhet i nedre delen av buken, hos fertila kvinnor ska gynekologisk orsak alltid övervägas. Om man som läkare inte själv kan göra en sådan undersökning anser HSAN att patienten remitteras för detta i akutskedet. (HSAN 0904/2010)