Efter ett samarbete mellan bland annat anestesiologer på Södersjukhuset och Apoteket Produktion & Laboratorier (APL) samt Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) ändrade APL för ett par år sedan förpackningarna för 18 läkemedel.
Resultatet blev ny märkning på minst två sidor av förpackningen mot tidigare en, med en innehållsförteckning på svenska i stället för på latin, med färgad etikett på ampuller i stället för genomskinlig och ett förkortat läkemedelsnamn mot tidigare de fullständiga, och ofta ganska komplicerade, läkemedelsnamnen ( LT nr 39/2008, sidorna 2656-7).
– Vi är fortfarande intresserade av att delta i en samarbetsgrupp för att driva frågan om märkning vidare, säger Eva Sjökvist Saers, vd för APL som numera är ett fristående aktiebolag.
Hon efterlyser en nationell standard för vilka signaler som ska gälla på förpackningar.
– Vi erbjuder läkemedel som bara är för den svenska marknaden, och vi har korta beslutsvägar så vi skulle ganska enkelt kunna göra om märkningen. Men vi är beroende av att göra det tillsammans med vården.