En tio månader gammal flicka undersöktes av allmänläkare på vårdcentralen sedan hon haft feber i tre dagar. Flickan hade inga andra symtom. Allmänläkaren ordinerade urinprov, som föräldrarna och flickan återkom med följande dag. Flickan hade då blivit sämre, ätit och sovit dåligt och var svullen över och bakom vänster öra. Gul flytning rann från örat. Allmänläkaren ordinerade fenoximetylpenicillin. Senare visade det sig att flickan hade mastoidit.
Flickans mamma har anmält allmänläkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för felbehandling av dottern.
Allmänläkaren bestrider att han handlat felaktigt. Han skriver att det vid första besöket inte fanns några tecken på öroninflammation men att det vid andra besöket fanns tydliga tecken på en öroninflammation där trumhinnan brustit och var börjat rinna ur hörselgången. Svullnaderna tolkade han som en effekt av varet som rann och lymfkörtelförstoring.
HSAN poängterar att rinnande var inte orsakar svullnad. Just svullnaden borde, enligt HSAN, fått allmänläkaren att reagera efter som ett svullet öra och svullnad bakom örat tyder på att infektionen i örat har spridit sig till processus mastoideus. Detta är en allvarlig komplikation som kräver intravenös behandling med bredspektrumantibiotika, skriver HSAN.
Enligt HSAN är det uppenbart att mastoidit förelåg redan vid andra besöket hos allmänläkaren, varför han borde remitterat flickan till öronklinik för bakteriologisk diagnostik. Allmänläkaren får en varning.