En 24-årig kvinna, i graviditetsvecka 6 + 5, sökte akut på sjukhuset på grund av blödningar. En underläkare fann vid ett vaginalt ultraljud en graviditet med hinnsäck och gulesäck i livmodern samt en fosterstruktur på 2 – 3 mm. Underläkaren bedömde att det förelåg ett inkomplett missfall och ordinerade prostaglandintabletter för att påskynda förloppet. Patienten tog emellertid inte läkemedlet. Blödningarna upphörde spontant, och några dagar senare sökte patienten för en förnyad bedömning vid ett annat sjukhus. Med det vaginala ultraljud som gjordes då kunde en 29 mm stor hinnsäck konstateras i livmodern och ett 10 mm långt embryo med tydlig hjärtaktivitet.
Kvinnan har anmält underläkaren för fel i vården till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Underläkaren beklagar den oro som drabbat patienten. Utifrån underläkarens yttrande framgår att hon inte minns just detta fall men tror att hon konsulterat en äldre kollega inför den ordinerade behandlingen.
Enligt HSAN går det inte att dra någon slutsats att embryot saknar viabilitet bara för att hjärtaktivitet inte syns hos ett foster på 2 – 3 mm. HSAN skriver att diagnosen missfall inte kan ställas säkert så tidigt i graviditeten, varför undersökning med vaginalt ultraljud måste upprepas efter någon vecka. Även om underläkaren verkligen frågade en erfaren kollega borde hon enligt HSAN ha insett att rådet att behandla tillståndet som ett missfall inte var väl grundat. HSAN ger underläkaren en varning.