En man i 40-årsåldern som tidigare opererats för halsböld på ena sidan sökte efter kontakt med sjukvårdsrådgivningen akut för kraftig smärta i halsen på andra sidan, sedan två veckor. I journalen har mottagningssköterskan noterat att patienten var svullen på utsidan av halsen och hade svårt att svälja. Via kontakt med jourhavande öron-, näs- och halsläkare ordinerades smärtstillande, och patienten uppmanades att söka vårdcentralen vid ytterligare besvär alternativt direkt till ÖNH-kliniken för att tidigarelägga ett redan inplanerat besök där. Senare samma dag sökte han just ÖNH-kliniken och träffade då en annan läkare som konstaterade en halsböld som punkterades. Behandling med antibiotika sattes in.
Patienten har anmält öron-, näs- och halsläkaren och mottagningssköterskan på akutmottagningen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Sköterskan har inkommit med ett yttrande, och HSAN finner inga felaktigheter i hennes handläggning. Öron-, näs- och halsläkaren har inte inkommit med något yttrande. Med tanke på att patienten tidigare var opererad och att svullnad på halsens utsida indikerade att det inte rörde sig om en banal halsinfektion anser HSAN att det var oacceptabelt att inte bedöma patienten akut.
Öron-, näs- och halsläkaren får en erinran.