En 6-årig pojke kom till vårdcentralen en fredag tillsammans med sin mamma eftersom han kissade ofta, var trött och förkyld med hög feber.
Blodsockerhalten låg på 11,2 mmol/liter, och urinsticka visade förekomst av ketoner (3+). Läkaren informerade mamman om att pojken troligtvis hade diabetes men att kompletterande prov behövde tas, något som inte kunde göras förrän efter helgen. Läkaren erbjöd remiss till barnkliniken, men mamman ville avvakta.
Samma kväll ringde hon dock sjukvårdsrådgivningen på uppmaning av en anhörig. Hon blev då tillrådd att omedelbart uppsöka barnakuten. Pojken lades in och fick stanna över helgen. Under vårdtiden uppmättes normala blodsockervärden, och även kontroll av ketoner i urinen utföll negativt. Under de närmaste veckorna fortsatte utredningen om diabetes.
Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Socialstyrelsen konstaterar att barn med förhöjda blodsockernivåer ska bedömas av barnläkare samma dag. Socialstyrelsen anser att läkaren på vårdcentralen utsatte pojken för en risk då vederbörande inte försäkrade sig om att mamman förstod allvaret i situationen.
Soc 41-12091/2009