Anders Biörklund, själv kritisk till sammanslagningen av sjukhusen i Lund och Malmö, ser de anonyma breven som tecken på att det har spridits en stämning på Skånes universitetssjukhus där man inte vågar gå ut öppet med kritik mot fusionen.
– Man tiger och lider, man är rädd för repressalier i olika form, som exempelvis lägre lön.
Att det finns en rädsla för att rapportera är också den bild Lars Nevander, ordförande för Mellersta Skånes läkarförening, har.
– Det är oerhört många fler misstag som borde rapporteras än som rapporteras. Ett skäl är tidsbrist, men jag får också signaler om att man är rädd för trakasserier om man anmäler.

Rädslan har enligt Lars Nevander inte blivit mindre av att sjukhusdirektören gick ut i ett pressmeddelande och krävde en dementi från honom, sedan han nämnt att läkare kopplat ett dödsfall vid verksamhet endokrinologi till sjukhusfusionen mellan Malmö och Lund.
– Ett så repressivt utspel när vi påtalar något är inte bra för patientsäkerheten.
Chefläkare Eva Ranklev Twetman säger att hon har talat med inblandade i händelsen vid öronkliniken och inte fått signaler om att man skulle vara rädd för att anmäla.
Att anställda väljer att kontakta Socialstyrelsen anonymt via ombud »förvånar« och »bekymrar« henne.
– Självklart ska det vara så öppet så att man vågar påtala när man tycker att det finns brister.
Läkartidningen hade inte lyckats nå sjukhuschefen Bent Christensen för en kommentar vid tidningens pressläggning.