Kvinnan, som har invandrarbakgrund, sökte vård på ortopedmottagningen för knäproblem. Enligt DO:s underlag ifrågasatte läkaren varför kvinnan inte pratade svenska efter femton år i Sverige och tillade att om han hade bott i Kurdistan så skulle han lärt sig språket där.
– Det här handlar om rätten till vård på lika villkor. Man ska inte få ett sämre bemötande för att man kommer från ett annat land och talar ett annat språk, säger Laine Nõu Strömgren, jurist och processförare på DO, Diskrimineringsombudsmannen.
Förlikningen innebär att kvinnan får 30 000 kr i skadestånd, en summa som Landstinget i Värmland ska ha betalat ut senast den 21 mars.
– Även om Landstinget i Värmland inte medger direkt diskriminering så är kvinnan glad och ser uppgörelsen som en upprättelse, säger Laine Nõu Strömgren på DO.