Socialstyrelsen skriver att det är av yttersta vikt att personalen tar till sig information från anhöriga och tar ansvar för att den förs vidare till den det berör. Men det är ändå läkarens ansvar att kontrollera eventuella kontraindikationer innan ett ingrepp påbörjas. Detta gäller även i situationer med hög arbetsbelastning.