Det har Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) gått med på att pröva. Ärendet började för flera år sedan med att HSAN, efter begäran från Socialstyrelsen, beslutade om treårig prövotid framför allt med anledning av läkarens systematiska användning av homeopati (LT 20/2009, sidan 1401).
Socialstyrelsen granskade journalerna för 26 slumpvis valda patienter som gått hos läkaren och fann att homeopati varit den mest frekvent vidtagna åtgärden. Homeopatisk behandling hade ordinerats vid bland annat eksem, stressreaktion, håravfall, ångest, elöverkänslighet och foglossning.

Läkaren har överklagat ärendet i omgångar. Kammarrätten slog i fjol fast att det funnits fog för prövotiden. Kammarrätten skrev i sin dom att homeopati för svenskt vidkommande alltjämt är att betrakta som en alternativ behandlingsform som inte står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kammarrätten ansåg emellertid att läkare, jämfört med andra legitimerade yrkesutövare, bör ha ett något större utrymme att på humanitära grunder, »sista halmstråets princip«, behandla patienter med ofarliga alternativmedicinska metoder, om särskilda omständigheter föreligger. Men det är fortfarande enligt kammarrätten inte godtagbart med rutinmässig användning av alternativmedicinska metoder. Nu har alltså Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd av ärendet.