En kirurg råkade i samband med en navelbråcksoperation på en privat klinik perforera patientens tunntarm. Han fick en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som ansåg att han inte tillräckligt snabbt vidtog adekvata åtgärder när patienten efter operationen drabbades av svåra smärtor (HSAN 0336/09; LT nr 12/2010, sidan 841).
Kirurgen överklagade HSAN:s beslut till förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen har nu givit honom delvis rätt och mildrar, i enlighet med ett yttrande från Socialstyrelsen, påföljden till en erinran.
Kirurgen lät patienten stanna kvar på kliniken över helgen, något som Socialstyrelsen visserligen är kritisk till då kliniken saknade möjlighet till mer avancerad diagnostik i form av röntgen och laboratorieprov under den aktuella tiden. Först efter ett par dagar transporterades patienten i ambulans till sjukhus. Men Socialstyrelsen skriver i sitt yttrande till förvaltningsrätten, att då en förflyttning hade varit besvärlig och omständlig får kirurgens agerande ses som förståeligt, om än inte ursäktligt.