Vem har ansvaret för att svaret på en röntgenundersökning är korrekt, om man använder teleradiologi, det vill säga utför undersökning på den egna kliniken men skickar bilderna till en extern enhet för tolkning och svar? Det undrar verksamhetschefen vid en radiologisk klinik i ett brev till Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen jämför med hanteringen av blodprover och svarar att både uppdragsgivaren och utföraren har ett ansvar för att uppgiften sköts på rätt sätt och skulle kunna ställas till svars samtidigt för eventuella brister. Den som anlitar ett företag som inte kan uppfylla de kvalitetskrav som ställs på vården är alltså ansvarig för detta, men även företaget.
Socialstyrelsen skriver att i de fall som analysen av röntgenbilder sker utomlands kan ansvarsfrågan för felaktigheter eventuellt prövas av detta lands tillsynsorgan på begäran av Socialstyrelsen, vars mandat endast sträcker sig till rikets gränser.