– Grundläggande forskning och teoribildning om risker och säkerhetshantering är densamma inom sjukvården som inom till exempel kärnkraften och flyget. Kunskapen finns alltså redan inom den tekniska disciplinen, på ett sätt som kanske ännu inte de medicinska fakulteterna byggt upp.
Det säger apotekaren och teknologie licentiat AnnSofie Fyhr, som håller i patientsäkerhetskursen vid institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola (LTH).

Synnöve Ödegård, chef för patientsäkerhetsavdelningen på Skolan för teknik och hälsa vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, är själv sjuksköterska i botten och lade 2006 fram doktorsavhandlingen »Säker vård – patientskador, rapportering och prevention«. Hon ansvarar för kursen i patientsäkerhet KTH och håller med:
– Patientsäkerhet är ett tvärvetenskapligt område och vi behöver hjälp av olika kompetenser och influenser utifrån.
– Man måste fundera på hur förutsättningarna för en säker sjukvård ser ut också.
Synnöve Ödegård hoppas att kursen ska bidra till att deltagarna för en djupare förståelse för begreppet »sy­stemsyn« – ett modeord som trots allt har en avgörande betydelse för säkerhetsarbete, och att »patientsäkerhet« blir något betydligt mer än en synonym till »avvikelserapportering«.
– Säkerhetsarbete måste ha en tydlig proaktiv inriktning, i dag baseras det mesta på det som redan har hänt.
Karin Rignér är chefläkare för primärvården i Göteborg. Hon står precis i begrepp att avsluta kursen på KTH. Trots att hon haft ansvar för patientsäkerhetsarbetet i sin organisation under tio års tid tycker hon att kursen gett henne ny och nödvändig kompetens.
– Verkligheten har förändrats med både mer uppmärksamhet kring frågorna, ett nytt synsätt på hur systemet påverkar det som händer och en ny lag.
Karin Rignér tycker också att det varit värdefullt att få upp ögonen för att det finns både teoribildning och forskning på området.
– Det är viktigt att veta saker, att inte bara tro.

Kursen på KTH omfattar 15 högskolepoäng och pågår under två terminer; i Lund tar kursen hälften så lång tid och ger hälften så många poäng. KTH-kursen är en uppdragsutbildning som kostar pengar medan Lundakursen är en vanlig universitetskurs som man ansöker till på gängse vis
Till våren startar KTH:s kurs för femte gången. På LTH börjar den tredje kursomgången hösten 2012.

Den här veckan tar AnnSofie Fyhr emot Läkartidningens pris för »Årets artikel« i kategorin Originalstudie (LT nr 16–17, sidorna 923-7)