En planerad kontroll vid en ögonklinik i Västernorrland försenades med fem månader. Kontrollen skulle göras med anledning av diabetes och behandling mot högt tryck i ögat. Den, enligt patientens mening, orimligt långa väntetiden renderade ett enskilt klagomål till Socialstyrelsen i augusti 2010.
I sitt beslut den 12 december 2011 skriver Socialstyrelsen att man »ser allvarligt på att patientens planerade kontroll med anledning av kroniska, potentiellt synhotande sjukdomar fördröjts fem månader«, även om väntan i just detta fall inte hade inneburit någon medicinsk skada.

Det fanns åtta olika orsaker till att väntan blev så lång, enligt landstingets förklaring som sammanfattas i beslutet. En av orsakerna var att klinikerna under 2010 fick tydliga uppdrag att prioritera remiss­patienter/nybesök för att klara vårdgarantin, något som, enligt landstinget, försämrade kronikernas väntetider.
Socialstyrelsen skriver i sitt beslut: »Socialstyrelsen ser också allvarligt på att den anmälda händelsen är ett exempel på att verksamhetens prioritering av arbetsuppgifter för att klara vårdgarantin har bidragit till patientsäkerhetsrisker i form av att vården av kroniska ögonsjukdomar har eftersatts.«
Socialstyrelsen skriver också att man planerar att följa upp de åtgärder »för att patient med ögonsjukdom ska få den vård och behandling som patientens tillstånd kräver« som Landstinget Västernorrland redovisat för Socialstyrelsen i maj i år i ett annat ärende (38973/2010).