De båda händelserna inträffade i februari i år. En gäller en man i 80-årsåldern med stroke som fick vänta på akuten i 13 timmar innan han undersöktes av läkare. Den andra händelsen gäller en kvinna i 65-årsåldern som kom in till akuten vid midnatt med buksmärtor. Efter att ha väntat i åtta timmar lämnade hon akuten och tog sig till sin vårdcentral. Där remitterades hon tillbaka till akuten, där hon fick vänta i ytterligare tre timmar innan hon undersöktes och blev diagnostiserad med blindtarmsinflammation.
Händelserna anmäldes av vårdgivaren enligt lex Maria. I båda fallen har vårdgivaren själv sagt att orsaken till händelsen är vårdplatsbristen på sjukhuset, som gör att avdelningarna inte har möjlighet att ta emot patienter som är klara att läggas in. I stället måste personalen på akutmottagningen ta hand om dem, med resultatet att andra patienter inte hinner undersökas inom rimlig tid. Det framkom av vårdgivarens analys att problemen har påtalats vid ett flertal tillfällen men inte åtgärdats, och den medicinskt ledningsansvariga menar att liknande händelser sannolikt kommer att inträffa igen.
Socialstyrelsen kritiserar ingen enskild yrkesutövare för händelserna utan hänför dem till resursbrist. Myndigheten ser allvarligt på situationen med hög beläggning och vårdplatsbrist och avser att följa upp dessa brister i ett särskilt tillsynsärende.
Den ansträngda situationen på akuten i Lund har lett till en ohållbar arbetsmiljö, enligt Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal, som i våras gemensamt anmälde sjukhuset till Arbetsmiljöverket, se LT nr 22/2012.