Flera anmälningar har också inkommit till Socialstyrelsen om riskabla situationer på grund av problem med Pascal. Men såväl beställare som projektledning är hoppfulla inför verktygets framtid.
– Det var mer bekymmer än vad jag hade förväntat mig. Att det är vissa inkörningsproblem med alla applikationer, det får man räkna med, men det här var oväntat mycket krångel«.
Det säger Åke Rosandher, chef för CeHis, Center för eHälsa i samverkan.
Det händer att desperata förskrivare vänder sig direkt till Åke Rosandher och hans medarbetare.
– Men vi är ju inte de som kan lösa de operativa problemen, utan steg 1 är att man har en lokal vanlig support i sin egen IT-organisation, det andra steget är en second­line-support som sitter i Jönköping.

Åke Rosandher säger att de problem som supporten inte lyckas lösa, som kräver en förändring av systemet, transporteras vidare till projektledningen på Inera, som är tillverkare av Pascal och en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av nationell e-hälsa.

Peter Öberg, projektledare för Pascal, berättar att de problem som Pascal tidigare hade att kommunicera med dosapoteket under december 2012 har byggts bort genom förändringar »på apotekssidan«.
– Då löstes 98 procent av våra problem och därefter går verktyget väldigt stabilt. Tillgänglighet och svarstider förbättrades, säger Peter Öberg.
Den 20 januari infördes också en »ändrarrutin« i Pascal som medger att förskrivaren kan ända i befintliga ordinationer i stället för att behöva sätta ut och sätta in läkemedel. En förändring som var väldigt eftertraktad från förskrivarna, enligt Peter Öberg.
– Funktionellt är Pascal okej att använda nu. Man upplever mycket mindre problem med avbrott och liknande, säger han och tror att Läkartidningens läsare kommer att hålla med.

Både Peter Öberg och Åke Rosandher påpekar att användbarheten inte bara hänger på Pascal.
– Det har också varit olika mycket problem i olika landsting beroende på landstingets egen infrastruktur. Om man arbetar hos en vårdgivare med äldre webbläsarversioner, vilket inte är helt ovanligt, var inte systemet från början optimerat för gamla lösningar. Det är bättre nu, men det är också en avvägning. Man kan inte tillverka en ny applikation för att funka med 200X års version av Internet Explorer, säger Åke Rosandher.

Peter Öberg avslutar:
– Pascal kommer ju att utvecklas ännu mer över åren och tiden framöver. Det är många seriösa människor som jobbar med att lösa de här grejerna, så det här fixar vi!