En tidigare frisk man i 55-årsåldern uppsökte akutmottagningen i Lund. Han var på genomresa med sin son och hade insjuknat plötsligt i samband med en måltid. Symtomen var allmänpåverkan, illamående, kräkningar och uttalad smärta i magtrakten med strålning upp mot bröstet.
Sjuksköterskan på akutmottagningen bedömde att det rörde sig om matförgiftning. Eftersom sköterskan misslyckades med att nå en infektionsläkare för diskussion så hänvisades patienten direkt till infektionsklinikens mottagning.
Även på infektionskliniken bedömde mottagningssköterskan att mannen drabbats av en matförgiftning och rekommenderade patienten egenvård och vila.
Patienten sov i bilen under den fortsatta resan. Vid midnatt hittades han död i sin bädd.
Ingen obduktion gjordes men dödsorsaken bedömdes av läkare som hjärtinfarkt.
Händelsen anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Enligt verksamheten är det inte uteslutet att den brist på vårdplatser som rådde på sjukhuset vid tillfället för händelsen har påverkat handläggningen av patienten.
Socialstyrelsen granskar just nu problemen med platsbrist och läkarbemanning vid akuten i Lund i ett annat tillsynsärende.
Socialstyrelsen efterlyser uppgifter om huruvida något sådant har inträffat tidigare, och vill ha en bedömning av risken att liknande händelser kan uppstå igen. Man noterar också att patientens beskrivna symtom kan vara tecken på hjärtinfarkt och att sådana tecken alltid bör föranleda läkarkonsultation samt att EKG ska övervägas.
Socialstyrelsen vill nu ha en redogörelse av vilka åtgärder som vidtagits för att förebygga liknande händelser.