En man med insulinbehandlad diabetes hade varit på vårdcentralen för yrsel och trötthet. Blodtrycket var lågt. Dagen därpå fick patienten kraftig huvudvärk och ena ögat började vara. Nästa dag sökte patienten primärvårdsjouren på grund av dessa besvär. Värken från huvudet hade nu också börjat stråla ned mot kinden.

Läkaren som undersökte patienten konstaterade en purulent konjunktivit samt blödning på ögat och ordinerade antibakteriell ögonsalva.

Patienten uppmanades att kontakta ordinarie vårdcentral efter helgen för eventuell remiss från ögonkliniken, vilken han också gjorde. Utredningen där visade en infektion i ögat med streptokocker grupp G och herpes simplex-virus. Trots behandling med antibiotika intravenöst måste ögat efter en knapp vecka opereras bort.

En anhörig till patienten har anmält till Socialstyrelsen att händelsen medförde att diagnosen försenades. Enligt anmälan bemöttes dessutom patienten och den medföljande anhöriga nonchalant och till och med oförskämt av läkaren på primärvårdsjouren.

Enligt journalen gick patienten med stöd från anhörig och verkade inte »helt klar« vid besöket på primärvårdsjouren. Enligt läkarens yttrande framkom ingen uppgift om synnedsättning. I patientens eget yttrande framkommer att han varit alltför påverkad vid läkarbesöket för att kunna medverka i undersökningen eller redogöra för någon form av synnedsättning.

Socialstyrelsen anser i sitt beslut att det utifrån patientens diabetes i kombination med de senaste dagarnas påverkade allmäntillstånd samt infektionstecken i och kring ögat, och dessutom värk i och omkring ögat, förelåg brister i omfattningen av läkarens kroppsliga undersökning på primärvårdsjouren. Det är enligt Socialstyrelsen emellertid inte säkert att en mer omfattande undersökning hade kunnat påvisa den djupare infektion som upptäcktes två dagar senare.

Socialstyrelsen ser också allvarligt på den upplevda bristen i bemötandet som framkommer i anmälan och menar att det sammantaget föranleder myndigheten att rikta kritik mot läkaren.