– Att arbeta i vården är att flirta med marginalerna. Vi vet inte riktigt när vi tippar över alla gånger.
Det sa Marion Lindh, överläkare och patientsäkerhetsstrateg i Stockholms läns landsting, under ett seminarium om patientsäkerhetskultur.
Seminariet arrangerades av Läkarförbundet tillsammans med förlaget Natur & Kultur med utgångspunkt från Marion Lindhs och Lena Sahlqvists bok »Säker vård – Att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg« (recenserad i LT nr 51/2012)
Marion Lindh kallade vården för ett spänningsfält där personalen hela tiden jobbar för att undvika olyckor, och samtidigt är under det stora trycket att göra mer och mer, helst för mindre pengar.
– Och det påverkar förstås säkerheten. Ledningen inför olika rutiner, regler och tekniker för att hålla det här i balans. Men det hela är rörligt.
Lena Sahlqvist sa att medarbetarna vet allt om detta med marginaler och spänningar men inte alltid känner att ledningen håller med om beskrivningen
– Den kanske till och med förnekar det här spänningsfältet, sa Lena Sahlqvist.
Varje sommar gör svenska medier nyheter på bemanningssituationen i vården. Att personalen har laglig rätt till semester kommer som en årlig överraskning och hur verksamheten ska kunna fortgå med färre i tjänst löser man ofta med skalpell och plåster. Sjukhusens ledningar intervjuas i lokaltidningar, –tv och -radio och försäkrar allmänheten att det inte finns anledning att känna oro trots stängda avdelningar, färre vårdplatser och nyutexaminerad personal som går sina första pass utan nämnvärd introduktion. Efter sommaren kan en sjukhusdirektör säga att sommaren fungerat bra utan risksituationer.
– Och då vet ju varenda en som arbetar i vården, att är det något man hanterar på sommaren, så är det just risker av olika slag, sa Marion Lindh.
Fundamentet för god patientsäkerhet är enligt Marion Lindh och Lena Sahlqvist kultur, och det absolut viktigaste för en god patientsäkerhetskultur är ett öppet klimat med informerade medarbetare som vågar rapportera. Något som i sin tur kräver ett icke-skuldbeläggande förhållningssätt och att man får feedback på sina rapporter.

Endast 20 procent rapporteras

Lena Sahlqvist hävdade att vårdpersonal rapporterar endast 20 procent av alla händelser eller risker som borde rapporterats.
– Andra säger att det kanske bara är 2 procent! Men definitivt långt ifrån allt.
Men båda föreläsarna påpekade att kampanjer för komma upp i ett visst antal rapporterar är helt missriktade så länge inte rapporterna leder till en åtgärd. Hur många rapporter krävs det i så fall för att åtgärder ska vidtas utifrån det som rapporterats?
– Har man en stark handlingskultur så räcker det med en rapport, sa Marion Lindh och fortsatte:
– Det gäller att ha en extremt stark handlingskultur. Har man en kultur där man i stället skuldbelägger dem som arbetar när det begås misstag, då är man verkligen illa ute.
För bara några veckor sedan gick en grupp barnmorskor i Stockholm ut i Dagens Nyheter och anklagade landstingets chefläkare för lögn  när hon veckan innan lovat stockholmarna säker vård under sommaren, även med den mycket ansträngda bemannings- och beläggningssituation som råder. 
Marion Lindh och Lena Sahlqvist sa att det finns undersökningar som visar att medarbetarna i vården generellt är mer kritiska än cheferna i sin syn på patientsäkerheten.
– Det här ska man ta på stort allvar, för forskningen talar ett entydigt språk att medarbetarnas uppfattning ligger närmare verkligheten, sa Marion Lindh.
Båda föreläsarna påpekade flera gånger att en stor skillnad i uppfattningen av hur det är ställt med patientsäkerheten gör det svårt att arbeta med patientsäkerheten på ett fruktbart sätt. En chef som anser att verksamheten fungerar bra har svårt att arbeta med frågor om arbetsbelastning eller frågor om skuldbeläggande och rädslor.
– Skrivbordet är en farlig plats. Chefer måste ut, chefer måste veta vad som händer i verksamheten och var delaktiga i den, sa Lena Sahlqvist.
– Jag hoppas på revolution bland ledarna för att sluta det här gapet mellan golv och ledning, för alla vill ju att det ska fungera, avslutade Marion Lindh.