Patienten, som väntade på retransplantation, vårdades på en vårdavdelning vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Ett försök till buktappning hade gjorts men avbrutits då stickblödning uppstått. När patientens tillstånd senare försämrades ytterligare borde patienten enligt en lex Maria-anmälan från sjukhuset ha förflyttats till en vårdavdelning med bättre övervakningsmöjligheter, exempelvis intensivvårdsavdelning. På grund av vårdplatsbrist skedde detta inte, och några timmar senare fick patienten cirkulationsstillestånd som inte gick att häva, varvid patienten avled.

Karolinska universitetssjukhuset har redovisat ett antal åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar, däribland inrättande av medicinska intermediärvårdplatser i Huddinge, en ökning av antalet intensivvårdsplatser samt beslut om att tillsätta en prioriteringsansvarig intensivvårdsläkare för hela sjukhuset som ska säkerställa ett optimalt utnyttjande av intensivvårdsresurserna.