Under tiden som Socialstyrelsen hade ansvar för att utreda lex Maria-anmälningar konstaterade man brister i ett flertal lex Maria-anmälningar från VLL. Bland annat har anmälningarna skett flera månader efter händelsen, bakomliggande orsaker har inte utretts fullständigt, riskbedömningar har saknats liksom uppgifter om huruvida liknande händelser inträffat tidigare. Information om verksamheten har saknats i anmälningarna och patient/närstående har inte alltid underrättats om besluten. Handlingar har inkommit för sent, och ofta har man behövt skicka påminnelser för att få tillgång till ett fullständigt material.

IVO kräver nu att landstinget senast den 13 september ska ha infört rutiner för att säkerställa att man lever upp till sin utrednings- och anmälningsskyldighet enligt patientsäkerhetslagen. Om så inte skett kan IVO komma att utförda ett föreläggande som också kan kombineras med vite.