En kvinna sökte i januari kirurg på en privat läkarmottagning för smärtor och ömhet i ena bröstet. Under hösten hade hon varit på rutinkontroll med mammografi utan anmärkning.
Kirurgen palperade brösten och lymfkörtlar men tyckte inte att tumör kunde misstänkas utan konstaterade att det rörde sig om muskuloskeletala symtom.
Ett drygt år senare konstaterades cancer efter att nästa rutinkontroll med mammografi visat på förändringar.
Kvinnan tyckte att läkarens utredning var bristfällig och anmälde händelsen till Socialstyrelsen. Senare har emellertid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit över ärendet.
Sedan händelsen inträffade har kirurgen avslutat sin privata verksamhet och i samband med det destruerat »de få journaler som inte var kopplade till misstänkta eller klara hudmaligniteter med PAD-svar«.
IVO skriver i sitt beslut att det inte går att fastställa när bröstcancern skulle ha varit möjlig att diagnostisera och därför kritiseras inte kirurgen för att han inte remitterade patienten vidare. Men IVO är däremot kritisk mot att kirurgen i strid med bestämmelserna i patientdatalagen förstört journaler och inte bevarat dem i minst tio år eller ansökt om omhändertagande hos arkivmyndigheten i landstinget.
I ärendet ingår anmälningar mot ytterligare två läkare på en vårdcentral som kvinnan sökte. Ingen av dem misstänkte heller cancer En av läkarna kritiseras för att inte ha dokumenterat några diagnostiska överväganden eller någon planering av behandlingen av smärttillstånden vid förskrivning av paracetamol och diklofenak.