En ung kvinna sökte ungdomsmottagningen för besvär från underlivet. Efter provtagning fick hon veta att besked skulle komma efter en vecka om provsvaret visade något onormalt. Nästan tre månader senare fick hon ett brev om att hon hade en ovanlig svampinfektion. 

Patienten har anmält läkaren vid ungdomsmottagningen till Socialstyrelsen för fel i vården. Sedermera har Inspektionen för vård och omsorg tagit över dessa ärenden.

Läkaren anger i sitt yttrande att han hade träffat patienten flera gånger då hon sökt för liknande besvär. När svaret från den aktuella provtagningen kom försökte han ringa patienten utan framgång. Detta dokumenterades dock inte i journalen. Efter drygt två månader skickade han ett brev med svar samt recept på förskrivet läkemedel mot svampinfektionen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är kritisk till läkarens agerande och skriver i sitt beslut att tiden innan patienten fick återkoppling med information och läkemedelsordination var orimligt lång. 

(IVO 8.2-17675/2013)