En 50-årig kvinna sökte vårdcentralens läkare på grund av bristande ork, bröstsmärtor och andningssvårigheter. Lungauskultationen var utan anmärkning och patienten hade inte feber, däremot lågt CRP på 76 mg/l. Läkaren antog att symtomen inte var kardiellt betingade och tog därför inget EKG. Bedömningen blev i stället att patienten hade influensa.

På eftermiddagen samma dag kom patienten tillbaka till vårdcentralen och mötte samma läkare eftersom hon upplevde svårigheter att få luft i liggande ställning. Läkaren bad patienten ligga på en brits en stund för observation medan han handlade inbokade patienter. Efter en halvtimme kände hon sig bättre och kunde hon återvända hem.

Dagen efter sökte patienten sjukhusets akutmottagning och ytterligare en dag senare avled hon på grund av hjärtmuskelinflammation.

Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen av patientens sambo. Ärendet har sedan tagits över av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är kritisk till läkarens handläggning och menar att han saknade belägg för att bröstsymtomen var godartade. Myndigheten skriver i sitt beslut att det inte kan anses stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet att avskriva kardiell orsak utan noggrannare anamnes samt hjärtauskultation och EKG hos en påverkad patient med infektionssymtom och tryck över bröstet.